یکشنبه 31 شهریور 1398

معرفی بخشدار مرکزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 11:44 ویرایش : ‎1397/08/19 12:49 بازدید: 3744

 

معرفی بخشدار مرکزی:  

  

فرزاد امدادی

بخشدار مرکزی ماسال

نام پدر:کاظم

متولد: 1365  

محل صدور:2صومعه سرا

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس جغرافیای سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت1393- دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

مروری بر فعالیتها :

- مسول امور کشاورزی و اقتصادی فرانداری صومعه سرا

- مسول حراست فرمانداری صومعه سرا

- بخشدار تولمات شهرستان صومعه سرا

- بخشدار بخش میرزا کوچک صومعه سرا

 

 

 

دولت و ملت همدلی و همزبانی