یکشنبه 31 شهریور 1398

تماس با ما

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/04/13 14:05 ویرایش : ‎1394/07/20 09:30 بازدید: 3067

دفتر فرماندار
تلفن : 44662829-013
نمابر : 44664000-013

دفتر معاون

تلفن : 44662032-013
نمابر : 446640000-013

روابط عمومی
تلفن: 44662032-013

حراست
تلفن: 44662020-013

امور اداری و مالی
تلفن: 44662032-013

امور رایانه

تلفن: 44662032-013 داخلی 154

دفتر امور بانوان و رابط آموزش و امور یارانه
تلفن : 44662032-013

 دفتر بخشدار مرکزی:

تلفن:44662832-013

دفتر بخشداری شاندرمن:

تلفن:44653303-013

نمابر:44653235- 013

آدرس پستی:

استان گیلان - شهرستان ماسال- خیابان ولی عصر (عج) - فرمانداری شهرستان ماسال          کد پستی: 4381753131

فرم ارسال ایمیل
دولت و ملت همدلی و همزبانی