پنجشنبه 30 خرداد 1398

آغاز اجرای دستورالعمل استانی ساماندهی رودخانه ها در شهرستان ماسال

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/12 12:52 بازدید: 152

فرماندار ماسال از آغاز اجرای دستورالعمل و شیوه نامه ساماندهی رودخانه ها در سطح شهرستان ماسال خبر داد.

محمد جواد عامر فرماندار ماسال در جلسه کارگروه ساماندهی رودخانه های این شهرستان با اشاره به ابلاغ دستورالعمل شیوه اجرایی در خصوص ساماندهی رودخانه ها از سوی کارگروه اقتصاد مقاومتی، گفت: با ابلاغ این شیوه نامه نقاط ابهام و دغدغه اینکه چه کسی متولی ساماندهی رودخانه ها است و چگونگی روند اجرایی عملیات ساماندهی، رفع شده است.

وی ادامه داد: براساس این شیوه نامه مطالعات رودخانه  یا از طریق اداره صنعت، معدن و تجارت و یا بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی امکان پذیر است و مادامی که شهرستان مورد نظر به مصالح استحصالی نیاز داشته باشد، خروج مصالح از شهرستان ممنوع خواهد بود.

فرماندار ماسال با بیان اینکه بر اساس این شیوه نامه در مرحله اول باید مطالعات اولیه انجام و نقاطی که نیاز به ساماندهی دارند مشخص شود، افزود: خوشبختانه پیش از ابلاغ این شیوه نامه بر اساس مصوبه کارگروه ساماندهی رودخانه های شهرستان و بازدید اعضای کارگروه و کارشناسی مربوطه، نقاط نیازمند به ساماندهی در دو رودخانه خالکایی و ماسال مشخص شده اند.

عامر با تاکید بر اینکه شهرستان ماسال دارای مشکلات عدیده در حوزه عمران روستایی و شهری است و به همین لحاظ نباید مصالحی از شهرستان خارج شود، دستور داد: شهرداری ها، بخشداری ها، بنیاد مسکن و اداره راهداری نقاط و میزان مورد نیاز مصالح در حوزه خود را به دبیرخانه این کارگروه اعلام نمایند تا هر گونه تخصیص مصالح براساس اولویت نیازها و تصویب این کارگروه صورت پذیرد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی