پنجشنبه 30 خرداد 1398
فرماندار ماسال:

ارادت مردم ماسال و شاندرمن به خاندان اهل بیت مثالزدنی است

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/10/19 13:12 بازدید: 210
فرماندار ماسال گفت: عشق و ارادت مردم شهرستان ماسال به خاندان اهل بیت مثال زدنی است.

محمد جواد عامر با اشاره به ارادت و عشق مردم شهرستان ماسال به خاندان اهل بیت در طول تاریخ، گفت: مردم این شهرستان همواره در کلیه امورات خیریه به ویژه بازسازی عتبات متبرکه پیشتاز بوده اند.

وی مشارکت فعال دوستداران اهل بیت در شهرستان ماسال در بازسازی بین الحرمین و ساخت درب سردآب امام زمان (عج) را از جمله سوابق درخشان مردم این دیار دانست و تاکید کرد: با وجود همه سختی ها و مشقات اقتصادی، مردم این دیار کماکان عاشقانه در این مسیر حرکت می کنند و مطمئناً در  سایر پروژه های بازسازی عتبات عالیات با حضور خیرین باورمند، شاهد مشارکت فعال شهرستان خواهیم بود.
دولت و ملت همدلی و همزبانی