پنجشنبه 2 خرداد 1398

انتقال موقت آب رودخانه خالکایی جهت تامین آب در فصل کشاورزی

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/12/23 13:39 بازدید: 137

با پی گیری فرماندار ماسال، در راستای تامین آب اراضی کشاورزی بند تخریبی دوله ملال، انتقال موقت آب رودخانه خالکایی از سوی اداره آب منطقه ای انجام می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ماسال، فرماندار ماسال ظهر امروز به اتفاق مدیر عامل شرکت آب منطقه ای و مدیر عامل شرکت بهره برداری آب از بند تخریب شده انحرافی دوله ملال بازدید کردند.

خرمی مدیر عامل آب منطقه ای استان گیلان با بیان اینکه هدف از این بازدید که با پی گیری فرماندار ماسال انجام شد در جهت تامین آب  اراضی کشاورزی که پیش از این ازطریق بند انحرافی دوله ملال آبیاری می شد بوده است، افزود: طی این بازدید مشترک مصوب شد با همکاری شرکت آب منطقه ای و شرکت بهره برداری دو پمپ دیزلی و الکترونیکی جهت انتقال موقت آب کشاورزی در فصل جدید کشاورزی مستقر شود. 

دولت و ملت همدلی و همزبانی