چهارشنبه 26 تیر 1398

فرماندار ماسال بر لزوم نظارت اداره آبیاری بر روند آبرسانی اراضی کشاورزی تاکید کرد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/02/19 10:06 بازدید: 129

فرماندار ماسال بر لزوم نظارت و کنترل دقیق روند آبرسانی اراضی کشاورزی شهرستان به ویژه روستاهای دوله ملال و خودبچر از سوی اداره آبیاری تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی فرمانداری ماسال محمد جواد عامر صبح امروز دربازدید سرزده ا ز پمپ های انتقال آب کشاورزی نهرهای دوله ملال و خودبچر با اشاره به اقدامات به عمل آمده در روند آبرسانی به کشاورزان ابراز امیدواری کرد: با اقدامات به عمل آمده درراستای حل مشکل آبرسانی این دو روستا و پیگیری های بعدی , کشاورزان بتوانند به سهولت مزارع خود را شخم زده و فصل کشاورزی را آغاز نمایند.
وی ادامه داد: در همین زمینه هماهنگی های لازم با جهاد کشاورزی جهت در اختیار گذاشتن ماشین آلات کشاورزی به کشاورزان نیز به عمل آمده است.
فرماندار ماسال همچنین در بازدید ازمزارع کشاورزان و روند شخم زنی آن تاکید کرد: اداره آبیاری موظف است برروند آبرسانی روستاهای شهرستان به ویژه این دو روستا نظارت دقیق داشته باشد و در صورت بروز هر گونه مشکل,سریعا مشکلات پیش آمده را به فرمانداری گزارش دهد.

دولت و ملت همدلی و همزبانی