چهارشنبه 26 تیر 1398

ملاقات مردمی فرماندار ماسال مطابق هر هفته انجام شد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1398/02/24 13:20 بازدید: 110

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ماسال دیدار چهره به چهره فرماندار با مراجعین انجام شد
محمد جواد عامر در این دیدار با تعداد زیادی از مراجعین که مسائل و مشکلات و موضوعاتی که در حوزه ها و ادارات مختلف داشتد ملاقات به عمل آورد و موضوعات و مسائل را مورد بررسی قرار داد.
در این دیدار روئسای اداره کمیته امداد خمیمنی (ره) ,بنیاد مسکن ,بهزیستی و منایع طبیعی حضور داشتند.

دولت و ملت همدلی و همزبانی