پنجشنبه 2 خرداد 1398
فرماندار ماسال دستور داد:

در روند صدور پروانه و تایید نقشه نظام مهندسی مصلای ماسال تسریع شود

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/03/01 13:45 بازدید: 238

فرماندار ماسال با اشاره به اهمیت احداث مصلی در این شهرستان بر لزوم تسریع در روند احداث مصلی و رعایت تمامی اصول مهندسی و ایمنی تاکید کرد.

محمد جواد عامر در جلسه ی پی گیری و هماهنگی احداث مصلای ماسال که با حضور امام جمعه، نظام مهندسی، شهرداران و سایر مسئولین شهرستان برگزار شد با بیان اینکه روند احداث مصلا باید از سوی ادرات ذیربط تسهیل شود، افزود: در روند صدور پروانه ساخت و نقشه نظام مهندسی نیازمند تسریع هستیم تا بتوانیم هر چه سریعتر نسبت به جذب اعتبارات جهت احداث مصلا اقدام نماییم.

وی با تاکید بر اهمیت رعایت اصول ایمنی در احداث مصلی، ادامه داد: البته این بدان معنا نیست که دقت را فدای سرعت نماییم بلکه باید اصول و قواعد نظام مهندسی را در این زمینه به درستی لحاظ نماییم.

دولت و ملت همدلی و همزبانی