چهارشنبه 21 آذر 1397
فرماندار ماسال دستور داد:

مجوز برداشت شن و مصرف آن در دورن شهرستان انجام شود

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/03/08 11:27 بازدید: 214

فرماندار ماسال : هر گونه صدور مجوز برداشت شن باید با نظر کمیته ی شن و ماسه شهرستان و مصرف آن نیز باید در داخل شهرستان صورت پذیرد.

محمدجواد عامر در جلسه ی کمیته ی شن و ماسه شهرستان ماسال با تاکید بر اینکه هر گونه صدور مجوز برداشت شن از معادن شهرستان باید با نظر کمیته شن و ماسه شهرستان صورت پذیرد، افزود: با توجه به نیاز مبرم شهرستان به شن و ماسه جهت پروژه های عمران شهری و روستایی، به هیچ وجه نباید شن برداشت شده از معادن شهرستان ماسال به خارج از شهرستان انتقال یابد و تصمیم گیری در خصوص نحوه مصرف و اولویت آن نیز باید با نظر این کمیته انجام شود.

وی با بیان اینکه موارد و  میزان نیاز دستگاه های اجرایی شهرستان  به شن و ماسه جهت پیشبرد پروژه های عمرانی به طور شفاف دریافت شده است، اظهار داشت: در همین راستا، معادن پیشنهادی شهرستان نیز باید از سوی کارگروه تخصصی مربوطه  بررسی و معادنی که امکان برداشت از آن وجود دارد، در کمترین زمان ممکن مشخص شود.

 رئیس کمیته شن و ماسه شهرستان ماسال ،حفظ حقوق بیت المال و احترام به قانون را دغدغه ی همه ی مسئولین دانست و خاطرنشان کرد: نگاه مجموعه دولت در شهرستان خدمت و ارائه خدمات عام المنفعه است و در این مسیر باید از این بیت المال به نفع مردم و در جهت حل مشکلات مردم به درستی استفاده شود.

فرماندار ماسال با تاکید بر لزوم پرهیز از هرگونه نگاه خودسرانه و قانون شکنانه، تصریح کرد: نگاه فرمانداری و سایر ادارات شهرستان، بر اساس منویات مقام معظم رهبری و دستورات ریاست محترم جمهوری  در راستای ارائه  خدمات مطلوب به مردم و ارتقای رضایتمندی مردم است و در این مسیر تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.

عامر با بیان اینکه متاسفانه به خاطر نبود آسفالت و راه مناسب در برخی از مسیرهای شهرستان، به مردم شهرستان خسارت وارد می شود، گفت: پس از اخذ مجوز برداشت شن و ماسه، مصرف آن بنا به اولویت عادلانه  و با نظر کمیته شن و ماسه، به صورت شفاف انجام خواهد شد.

گالری عکس مرتبط جلسه کمیته شن و ماسه
دولت و ملت همدلی و همزبانی