فرماندار ماسال خبر داد:

روستاهای ماسال روی مدار توسعه قرار می گیرد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/03/20 11:51 بازدید: 275

فرماندار ماسال از تهیه ی برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی برای 24 روستای این شهرستان، در آینده ی نزدیک خبر داد.

محمد جواد عامر صبح امروز در جلسه ی کارگروه اشتغال روستایی شهرستان ماسال با بیان اینکه بنا به جزء اول بند الف ماده 27 قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است در راستای برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تقویت اقتصاد روستایی و توسعه اقتصاد صادرات‌محور در طول اجرای قانون برنامه هر سال، در پنج‌هزار روستا با توجه به استعدادها و ظرفیت‌های بومی و محیطی و قابلیت محلی- اقتصادی آن منطقه، با مشارکت نیروهای محلی و با بهره‌گیری از تسهیلات بانکی، حمایت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی آن روستاها را به‌وسیله سازمان برنامه بودجه  تهیه کند ، افزود: در همین راستا با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریری  روستا و در ابتدای امر، این طرح برای 12 روستای هدف بخش شاندرمن و 12 روستای هدف در بخش مرکزی ماسال تهیه خواهد شد.

وی با اشاره به اهداف این قانون جهت رفع محرومیت و توسعه متوازن اقتصادی در روستا، خاطرنشان کرد: رونق اقتصادی، اشتغالزایی و افزایش سطح درآمد روستاییان از جمله دیگر اهداف این طرح است که امیدواریم با اجرای آن شاهد کاهش محرومیت از چهره ی روستاهای شهرستان باشیم.   

دولت و ملت همدلی و همزبانی