به مناسبت هفته تامین اجتماعی صورت پذیرفت:

معاون فرماندار ماسال از رئیس و کارکنان تامین اجتماعی ماسال تجلیل کرد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/04/21 12:10 بازدید: 170

معاون فرماندار ماسال با حضور در اداره تامین اجتماعی، هفته تامین اجتماعی را به رئیس و کارکنان این اداره تبریک گفت.

به مناسبت هفته تامین اجتماعی، معاون فرماندار ماسال به اتفاق جمعی از همکاران فرمانداری ضمن بازدید از بخش های مختلف تامین اجتماعی ماسال، از زحمات و تلاش های رئیس و کارکنان این اداره تجلیل کردند.
دولت و ملت همدلی و همزبانی