به مناسبت هفته امور مالیاتی صورت پذیرفت:

معاون فرماندار ماسال از اداره امور مالیاتی این شهرستان بازدید کرد

نسخه چاپی ایجاد : ‎1397/04/21 12:18 بازدید: 170

همزمان با هفته امور مالیاتی، معاون فرماندار ماسال از بخش های مختلف اداره امور مالیاتی این شهرستان بازدید کردند.

قربان خوشحال طی این بازدید که به اتفاق هیئت بازرسی فرمانداری صورت پذیرفت، ضمن تشکر از زحمات رئیس و کارکنان این اداره بر لزوم تکریم ارباب رجوع و تسهیل و تسریع در کار آنان تاکید کرد.
 
دولت و ملت همدلی و همزبانی