یکشنبه 31 شهریور 1398

فرصتهای سرمایه گذاری

نسخه چاپی ایجاد : ‎1394/05/13 11:44 ویرایش : ‎1394/05/14 08:29 بازدید: 2058

شهرستان ماسال با وجود موقعیت ممتاز طبیعی و وجود منابع آبهای سطحی و زیر زمینی و برخورداری از خاک های حاصلخیز و مستعد به ویژه در بخش جلگه و کوهستان و از همه مهمتر نیروی انسانی جوان و توانمند امکان افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی، دامی، فرآورده های لبنی، تولید عسل، پرورش ماهی و همچنین صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی را دارا می باشد. همچنین دارا بودن زمین برای احداث شهرک صنعتی و وجود جاذبه های طبیعی، تاریخی و زیارتی از جمله مواردی است که فرصت های سرمایه گذاری بیشتری را در این شهرستان ایجاد می نماید. توجه به بخش معدن نیز می تواند از عوامل ایجاد اشتغال در این شهرستان باشد.


اصلی ترین قابلیت های توسعه شهرستان ماسال :       
- موقعیت ممتاز طبیعی و وجود منابع آب های سطحی و زیر زمینی .
- برخواداری از خاک های حاصل خیز و مستعد به ویژه در بخش جلگه ای .
- برخورداری از دو رودخانه دائمی خالکایی و مرغک و محیط طبیعی متنوع شامل جلگه و کوهستان .
-وجود نیروی انسانی جوان مستعد و نوانمند در بهره جستن بیشتر از فعالیت های علمی ، فرهنگی ، دینی و ورزشی .
- وجود خاک کشاورزی حاصلخیز و آبیاری و امکان توسعه کشت های گلخانه ای
-توان افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و تولیدات دامی و فرآ ورده های لبنی مانند گوشت و شیر.
- امکان افزایش تولید عسل با توجه به وجود منابع طبیعی و ارتفاعات جنگلی و مرتعی .
- امکان افزایش تولید و پرورش ماهیان سرد آبی و گرم آبی .
- مزیت نسبی شهرستان در زمینه صنایع تبدیلی کشاورزی .
- دارا بودن زمین برای احداث شهرک صنعتی .
-امکان تولید آب معدنی با توجه به وجود چشمه های فراوان آب شیرین در شهرستان  .
-امکان گسترش و توسعه صنایع دستی در سطح شهرستان .
- وجود دره های مناسب در سطح شهرستان برای ایجاد آبندان و ذخیره آب های سطحی .
- مساحت بالای اراضی ملی و امکان استفاده ازآن در طرحهای توسعه شهرستان.
- قابلیت بالا در تولید چوب و علوفه و امکان توسعه صنایع وابسته به جنگل و محصولات فرعی آن مشروط به حفاظت و مدیریت صحیح در بهره برداری از جنگل.
-وجود ساختار طبیعی بکر در زمینه محیط زیست بخصوص اکوسیستم جنگلی انبوه و منحصر به فرد از نظر تنوع گیاهی .
- وجود جاذبه های طبیعی، تاریخی ، فرهنگی و اقتصادی.
- امکان بهره برداری از طبیعت حیات وحش برای اجرای تورهای بازدیدی و شکار .
- فراهم بودن زمینه دسترسی جاده ای از راه پونل - ماسال - فومن و خلخال - ماسال برای خارج شده شهرستان از انزوای جغرافیایی.
- وجود راههای ارتباطی بین شهری با استعداد ارتقاء به درجه بالاتر جهت تقلیل بار ترافیکی.
- قرار گرفتن شهرستان در مسیر عبور خطوط انتقال گاز و بهره گیری از این منبع به عنوان اصلی ترین سوخت در شهرستان .
- مشارکت عمومی و فعال شهروندان در اجرای پروژه های زیر بنایی نقاط شهری .

دولت و ملت همدلی و همزبانی